Tjenester

 
 
møterom.jpg
 

ARBEIDSRETT

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i spørsmål som omhandler oppsigelser og stillingsvern, samt inngåelse av arbeidsforhold, forhandlinger og tvister.

FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD

Aaløkken tilbyr advokat- og rådgivningstjenester til eiendomsbesittere og leietakere. Vi har særlig kompetanse på leieforhold, eiendomsoverdragelser, nabotvister, mangelspørsmål og forkjøpsrett.

SELSKAPSRETT

Firmaet bistår bedrifter og aksjeeiere i saker som omhandler stiftelse og oppløsning av selskap, samt aksjerelaterte spørsmål som fusjon, fisjon, emisjon og aksjonæravtaler. Aaløkken har også lang erfaring fra styrearbeid.

ERSTATNING OG FORSIKRING

Vi bistår i saker knyttet til erstatningsrett, herunder personskade, yrkesskade og pasientskade samt forsikringsrelaterte problemstillinger.

SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLINGER

Aaløkken har lang erfaring med utelivsjus, herunder skjenke- og serveringsbevillinger. Vår bistand omfatter også klagesaker, eierskifte og andre alkoholrelaterte spørsmål, som bl.a. import av vin og brennevin.

ARV/SKIFTE

Vi bistår klienter i spørsmål vedrørende testament, ektepakt/samboeravtale, arvetvister samt generasjonsskifte i bedrifter.

KONTRAKTSRETT

Firmaet tilbyr rådgivning både ved inngåelse og utarbeidelse av avtaledokumenter og under forhandlinger, samt bistand i kontraktstvister.